Sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi!

Năng lượng sinh khối Quảng Ngãi

Viên đốt nén

Sản xuất viên đốt nén từ: củi, bã mía, gỗ, bã cỏ… được sử dụng trong nước và xuất khẩu.

Năng lượng sinh khối Quảng Ngãi

Dăm gỗ

Nguyên liệu nhiệt điện sinh khối, cung cấp nhiệt và điện trong và ngoài nước.

Năng lượng sinh khối Quảng Ngãi

Sản xuất điện

Thông qua hệ thống, động cơ đốt và các công nghệ khác để tạo ra điện tái tạo.

Năng lượng sinh khối Quảng Ngãi

Ươm giống cây trồng

Cung cấp giống cây cho các dự án, tái tạo đất đai và hoạt động bảo vệ rừng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sinh khối Quảng Ngãi

Ngoài cung cấp sản phẩm viên đốt nén, công ty cũng cung cấp các dịch vụ nông lâm nghiệp khác. Điều này gồm việc thu mua và vận chuyển nguyên liệu sinh khối từ các nguồn cung cấp, quản lý các quy trình sản xuất viên đốt nén, và thực hiện các hoạt động liên quan đến quản lý rừng, trồng trọt và tái sinh nguồn sinh khối.

Liên hệ

icon zalo
nhắn tin facebook
091.444.7245 gọi điện thoại